Medium Esther Jacobs 

Medium Esther Jacobs 

Menu

MIJN ONTWIKKELING TRAINING 🌻

MEDIUMCOLLEGES 

In 2017 maakte ik kennis met het Engels Mediumschap en het Spiritualisme, ik kwam thuis, alles viel op z'n plek. Als Medium stopt ontwikkeling nooit en ik ben daarom heel blij met Mediumcolleges zoals de ARTHUR FINDLEY College in Stansted UK en voorheen de ZWANENHOF in Zenderen NL. Nu tijdens de pandemie is de AFC college gesloten en volg ik nu regelmatig workshops online via zoom. Een mooie gelegenheid om mijn kennis te verbreden. Ook heb ik een lidmaatschap bij THE SPIRITUALISTS NATIONAL UNION INTERNATIONAL oftewel SNUI en de SNU zij bieden een on-line studie programma voor hun leden, waar o.a. een dagelijks aanbod door mediums via zoom lezingen, workshops etc etc kosteloos geboden wordt.

Wanneer mijn agenda het toelaat bezoek ik ook graag demonstraties van andere mediums. Het is leerzaam en erg fijn om de energie van de spirituele wereld te ervaren en om te zien hoe mooi andere mediums werken. Zie op deze pagina mijn planning van te bezoeken demonstraties.


De juiste training maakt je geen medium
De juiste training maakt je een beter medium

MIJN TRAININGEN IN 2021 en 2022

FORENSISCH MEDIUMSCHAP 

Deze zondag heb ik een workshop Forensic Mediumship. Interessant en hopelijk leer ik wat bij. 👌🍀

Ik ben ervan overtuigd dat mediumschap behulpzaam kan zijn bij het op weg helpen en oplossen van misdaden, vermissingen en cold cases.

Uit ervaring weet ik ook dat daar een intense samenwerking met rechercheurs van de politie daarvoor nodig is. Zonder samenwerking kan het niet tot stand komen. 

Inmiddels heb ik mogen leren en ontdekken hoe een politie team te werk gaat, hoe samenwerking verloopt tussen de regionale eenheden, de intens strenge protocollen die de politie hanteert en dat er politie mensen zijn die wel openminded zijn en open staan voor onorthodoxe onderzoeksmethoden als forensisch mediumschap. 

Ik heb meetings en gesprekken gehad met politie en recherche teams op verschillende buros, we hebben proef cold en hot cases bekeken en behandeld. Ik ben uitgenodigd voor een bezoek en rondleiding op de Politie Academy te Apeldoorn, heel interessant. Recherche en Tactisch rechercheurs zijn ook in mijn praktijk geweest om proef hot cases te bekijken/behandelen. Heel interessant en heel erg leerzaam dit alles. En uiteraard liep dit alles onder de intens strenge protocol geheimhoudingsplicht.

Ik heb een dag met politie in functie als schaduw meegelopen. Die dag was er een trieste gebeurtenis, een vrouw sprong voor de trein met dodelijke afloop. Als schaduw mocht ik met de hoofd politie in functie meelopen op de locatie en bij alle gesprekken aanwezig zijn. Een hele intense ervaring, gemiddeld 50 mensen met diverse functies werden direct ingezet, van forensisch onderzoekers, uitvaartverzorgers, schoonmakers etc, etc strenge protocollen en heel integer en eerbiedig naar de overledene toe. Een bijzondere ervaring en ik leerde hoe intensief en respectvol, gestructureerd en gestroomlijnd men op locatie bij een incident samenwerkt en dat dit ontstaat door protocollen. 

En protocollen is ook onmisbaar bij werken met onorthodoxe onderzoeksmethoden als forensisch mediumschap. En zo'n protocol bestaat niet. Nog niet.

Hele leerzame tijd voor mij. Ik heb mogen ontdekken en ervaren de denkwijze en mindset van politie teams die geïnteresseerd zijn in onorthodoxe onderzoeksmethoden als forensisch mediumschap en welwillend zijn deze toegankelijk te maken en toe te passen.

Ik heb geleerd en ervaren dat de informatie en kennis over mediumschap in het algemeen waarover de politie beschikt gebaseerd is op dogma's, taboe, onwetendheid en onervarenheid. Hieraan hebben ook mensen/mediums/lichtwerkers aan meegewerkt door allerhande informatie te droppen bij een politie buro balie en zo te hopen dat hun waarnemingen zouden leiden naar de oplossing. Dat leid helaas tot niets, want politie dient zich aan protocollen te houden.

Forensisch mediumschap dient tijdwinst te brengen en geen tijdverlies door onsamenhangende informatie.

Intense samenwerking is nodig. Protocollen zijn nodig. Hoe welwillend politie teams ook zijn om in deze boot te stappen, zonder protocollen mogen zij niets en kunnen zij dan ook niets doen en staan met hun rug tegen de muur. Net zoals professionele mediums die forensisch mediumschap beheersen, idd beheersen, dat is een protocol die mediums dienen te hanteren.

Een hele leerzame periode, die mij aanzet om mijn deel als professioneel medium mijn forensisch mediumschap zo te gaan beheersen en een format te creëren, dat informatie via mediumschap kan leiden tot het creëren van een protocol waar politie mee kan en mag werken.

Een hele klus.

De tijd gaat het leren en brengen. 👌🌹😅 •Spirit

Denk jij na het lezen van dit bericht behulpzaam kan zijn en of een bijdrage wil leveren om te werken aan de juiste mediumschap voor het creëren van een format voor forensisch mediumschap, dan contact me heel graag.

Training en oefeningen baart professionaliteit. Heb jij een zaak waar jij graag eens een medium inzicht over wil ontvangen, ook dan contact me heel graag.

Voel jullie welkom voor een babbel, ☕️ staat altijd klaar.

Verbinding creëert Samen•werking 💪

En voor nu ben ik heel benieuwd naar deze workshop, ik kijk er naar uit. 😊

•Forensisch Mediumschap •Werken Met Spirit

Wat is een protocol?

Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen.

Een protocol is een document waarin stapsgewijs beschreven staat hoe, met welke materialen en door wie een handeling moet worden uitgevoerd. Een protocol is sterk sturend en geeft stap voor stap aan hoe iets gedaan zou moeten worden (en door wie).

De Nederlandse politie beschikt over allerlei protocollen die bedoeld zijn om de kans op goed politiewerk te vergroten. De protocollen bevatten 'gestolde ervaring' en voorkomen dat iedere politieagent telkens opnieuw het wiel moet uitvinden.

=====================================

TRAININGEN 2021 - 2022

🔅Juni 17/20 -2022 4 dgn Training Danielle Nijhuis 

Organizer Danielle Nijhuis and Greetje Grootjans

4 dagen all-inn Mediumschap in Klooster Zusters Denekamp met Danielle Nijhuis Juni 2022

Tutor: Danielle Nijhuis en Greetje Grootjans

🔅September •1•8•15•22•29 -2021 Paul Jacobs UK

Organizer Sarah Jeffery Medium Australië 

Online THE MEDIUMSHIP CONTINUUM SERIES 3

A series of 5 online classes in all things of "evidential mediumship". Benefit from decades of experience with both theorie and practical application. This course is open for students who have studied with Paul Jacobs previously. 

Tutor: Paul Jacobs UK
Assistent Tutor: Sarah Jeffery Australië 

🔅Sept 25 -2021 workshop Bloemlezen

Organizer Danielle Nijhuis

Bloemen houden van mensen.
Duik vandaag mee de wereld van bloem lezing in.
Vanuit de stichting SCS een workshop over het lezen van Bloemen. Ervaar hoe je de energie van een bloem kan vertalen naar de energie (ziels energie van een ander) En hoe je met de bloem als tool een contact kan maken met een overleden persoon.
Bloemen werden vroeger in het spiritualisme vaak als tool gebruikt om te connecten met de spirituele wereld.
Ervaring niet vereist:
Lokatie Klooster Dolphia Gronausestraat 710-206
Enschede 13:00-17:00
Neem een paar leuke bloemen voor jezelf mee om mee te oefenen.
Reserveren: scs@soulconnections.nl
Incl Koffie en Thee Bijdrage: 15€

Tutor: Danielle Nijhuis

🔅Juni 18/21 -2021 4 dgn Training Danielle Nijhuis 

Organizer Danielle Nijhuis and Greetje Grootjans

4 dagen all-inn Mediumschap in Klooster Zusters Denekamp met Danielle Nijhuis Juni 2021

Tutor: Danielle Nijhuis en Greetje Grootjans

🔅May 12•26 June 9•16•30 -2021 Paul Jacobs

Organizer Sarah Jeffery Medium Australië 

Online THE MEDIUMSHIP CONTINUUM SERIES 2

A series of 5 online classes in all things of "evidential mediumship". Benefit from decades of experience with both theorie and practical application. This course is open for students who have studied with Paul Jacobs previously. 

Tutor: Paul Jacobs
Assistent Tutor: Sarah Jeffery

🔅MAY 1/2 OPEN WEEKEND 2021 AFC

Organizer The Arthur Findlay Spiritualist College 

lots of zoom events á£5
The choice is huge, I chose 11, but there is 4 times more to choose from in their program.👈👌

•The Welcome SATURDAY 9.30 am BST (UK Time) until 9.55 am. (on Sat 1 May 2021). •Gratis
•Lecture - Understanding Healing and the Trance State with: Steven Upton at 10.00am 1 May •£5
•Lecture ‘ITC’ A lecture on using technology to capture evidence' with: Kim Moore-cullen at 11.00 1 May •£5
•Demonstration - Spirit Art. The Art of Spirit Faces with: Alan Stuttle at 12.00 1 May •£5

•Demonstration of Trance Mediumship with: Judith Seaman at 2pm 1 May •£5
•Lecture - Dreams And Their Relevance In The Growth Of Spiritual Development with: Carol Ellis at 2pm 1 May •£5
•Workshop - Taking The First Steps In Public with: Val Williams at 3pm 1 May •£5
•Demonstration of Spirit Art and Mediumship with: Paul Jacobs and Su Wood 4pm 1 May •£5

Demonstration of Mediumship with: Val Williams and Stella Upton at 8pm 1 May •£5

•The Welcome SUNDAY 9.30am until 9.55am 2 May •Gratis
•Demonstration of Spirit Art and Mediumship with: Paul Jacobs and Su Wood 12 2 May •£5
•Lecture - 'Healing Awareness Week' - Healing Attunement: with: Tim Smith at 1.00pm 2 May •£5
•Lecture - 'Physical Mediumship, Still Alive Today' with Carol Ellis at 2pm 2 May •£5
•Workshop: 'Creating Auragraphs' with Stella Upton at 3pm 2 May •£5
•Talk - 'Animal Communication' with Lillian Steiner-Iten 4pm 2 May •£5
•Workshop - 'Traveling Clairvoyance' with: Janet Nohavec 5pm 2 May •£5

•Demonstration of Spiritualist Healing Mediumship - with Steven Upton at 6pm 2 May •£5
•SUNDAY EVENING SERVICE 8pm BST (UK time) until 9pm 2 May •Gratis

The Arthur Findlay College 🌻🌻🌻
The World's Foremost College for the Advancement of Spiritualism and Psychic Sciences.
'sWerelds belangrijkste college voor de bevordering van Spiritualisme en paranormale wetenschappen.

To purchase open weekend tickets, follow the link below and book through the college website:
https://www.tickettailor.com/events/arthurfindlaycollege

🔅Apr 29 / Juni 17 -2021 6-wk course Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art THE MANY FACES OF SPIRIT 2.0

Another 6 weeks to follow on from the current Many Faces of Spirit workshops. "It's all about the face" This will be a wonderful set of workshops for the opportunity to practice giving sittings, spiritual assessments and refining your evidence. 

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅March 28/29 -2021 Masterclass Paul Jacobs

Organizer Lillian Suarez Medium US

Online 2days Advanced Practical Mediumship Intensive With Paul Jacobs March 2021

-Power, emotion and essence of Spirit.
-Practice evidence through Clairvoyance.
-Bringing all aspects together in private readings and demonstrations.
-Kracht, emotie en essentie van Spirit.
- Oefen bewijzen door middel van helderziendheid.
-Alle aspecten samenbrengen in privé readings en demonstraties.

Tutor: Paul Jacobs

🔅March 21 -2021 Workshop Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art MERMAIDS & WATERSPIRITES

Lynn Cottrell will be running a workshop called Mermaids and Waterspirites on Sunday 21st March. So if you are interested in the Elementals, then this is the workshop for you. A magical and creative workshop.

Tutor: Lynn Cottrell

🔅March 13 -2021 Workshop Jackie Wright

Organizer Jackie Wright UK

The Positive Platform Medium

Tutor: Jackie Wright

🔅March 7 -2021 Workshop Jackie Wright

Organizer Jackie Wright UK

Trance Healing

Tutor: Jackie Wright

🔅Febr 22•until•26 -2021 Masterclass Paul Jacobs

Organizer Paul Jacobs UK

Online 5days Advanced Masterclass demonstrating mediumship

A course for U.K. & European English speaking students. I believe very much In Naturalness in our mediumship first in demonstrating mediumship it then needs structure technique and presentation of delivery.
Are your contacts going to the right recipient, we will be looking at saying who your recipient is and relationship of the communicator also looking to see if your evidence is strong enough without saying who your communicator is and putting the information out to the whole audience. 
We will be working with emotional evidence & practical evidence plus the message.

Tutor: Paul Jacobs

🔅Feb 11•18•25 mar 11•18•25 apr 1•8 -2021 8-week course Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art THE MANY FACES OF SPIRIT

"It's all about the face" different ethnicities, expressions, accessoires such as glasses and hats.

Lynn Cottrell will be running a set of 8 workshops focussing on drawing portraits and giving evidence using all your senses. These workshops for people who can already draw an face.

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅Jan 24 febr 27•28 -2021 Workshop Lynn Cottrell

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art workshops JUST LYNN

A set of 3 workshops based on 3 of the 'Clairs'. Starting with Clairsentience, then Clairvoyance and finally Clairaudience. These are 'Just Lynn' events and only for the members of Lynns Creative Family.

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅Febr 1•8•15•22 -2021 Circle Scott Milligan 

Organizer Scott Milligan and Sandra Champlain

Online Spirit TRANCE & THE ALTERED STATES

Join Scott Milligan on your personal journey into the trance and altered states.
Discover or deepen your connection with those who have stood silently by your side, encouraging and inspiring you from the Unseen World.

Tutor: Scott Milligan

🔅Februari 28 - 2021 Lecture Paul Jacobs

Organizer Yourney Within US New Jersey

Online Lecture and Questions

THE ROAD TO YOUR DEVELOPMENT & UNFOLDMENT
WITH INTERNATIONAL MEDIUM PAUL JACOBS UK
rescheduled to Saturday, February 28 16:00/18:00

Tutor: Paul Jacobs

🔅Febr 13 -2021 Masterclass Lynn Cottrell

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art workshops JUST LYNN

Masterclass Sitting for Spirit called "Sitting in the Power". Lynn will talk us through this wonderful process which will help and enhance our connection to Spirit. This is an excercise given to us by the Spiritworld by the mediumship of Glyn Edwards.


These are 'Just Lynn' events and only for the members of Lynns Creative Family.

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅Febr 6 -2021 Workshop Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art CHANGING FACES OF SPIRIT

Some times the spirit world choose to reveal themselves at a younger age than when they passed to the other world. This can be for many different reason's but as a spirit artist it is useful to be able to interpret the energy and draw the faces at various times in their life..

We will look at the faces of babies, children, adolescents and adults and learn some practical skills in drawing at the correct age for the spirit communicator. 

Tutor: Lynn Cottrell

🔅Jan 7•14•21 febr 4 -2021 Workshop Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art THE MANY FACES OF SPIRIT

"It's all about the face" different ethnicities, expressions, accessoires such as glasses and hats.

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅Jan 4•11•18•25 -2021 Circle Scott Milligan 

Organizer Scott Milligan and Sandra Champlain

Online Spirit TRANCE & THE ALTERED STATES

Join Scott Milligan on your personal journey into the trance and altered states.
Discover or deepen your connection with those who have stood silently by your side, encouraging and inspiring you from the Unseen World.

Tutor: Scott Milligan

TRAININGEN 2020

🔅December 29 - 2020 Workshop Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art Workshop HOW TO DRAW FACES

Whether you are a beginner or just want a refresher you will benefit.

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅December 1 - 2020 Workshop Paul Jacobs

Organizer We Don't Die Radio

Online Workshop Clairvoyance UNFOLDING THE EVIDENCE & STORY 

A practical 5 hour workshop to use Clairvoyance in your Mediumship taught by Arthur Findlay College tutor and renowned medium Paul Jacobs

Tutor: Paul Jacobs

🔅August 2 - 2020 Workshop Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art Workshop HOW TO DRAW FACES - automatic drawing

Whether you are a beginner or just want a refresher you will benefit.

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅July 19 - 2020 Workshop Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art Workshop FACES AND CONTACTS - automatic drawing

An online workshop on spirit art.....“drawing “ the two worlds together. 

If you need some help with bringing the picture and the evidence together for a contact then Lynn will endeavour to help.

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅July 12 - 2020 Workshop Lynn Cottrell 

Organizer Lynn Cottrell and Irene Upton

Online Spirit Art Workshop CREATIVE ABSTRACT ART - automatic drawing

2 hour on line lesson. A class on abstract art. This is art created with colour, pattern, Shape and symbols and an opportunity to draw for a partner and practise your interpretation skills.

Tutor: Lynn Cottrell 

🔅Mrt 19/20 - 2020 Workshops Paul Jacobs

Lokatie/Organizer Carmen Vreeburg soulandintuition

Hotel Baars Harderwijk

19 Maart: 'Mediumschap en jij'

20 Maart: "The naturalness in je mediumschap demonstraties geven"

Tutor: Paul Jacobs

✔Nov 7/8 - 2019 Workshops Paul Jacobs

Lokatie/Organizer Carmen Vreeburg soulandintuition

Hotel Baars Harderwijk 

7 Nov: 'Soul Awareness in Mediumship / 8 Nov: 'The Naturalness in Mediumship Demonstration'

Paul heeft meer dan 25 jaar ervaring met het geven van demonstraties internationaal! Hij weet als geen ander hoe lastig het kan zijn om voor een zaal mensen te staan en te vertrouwen op je mediumschap. Hoe geef je een contact zo goed mogelijk door in een demonstratie?

Hij vertelt je alles over technieken, maar nog belangrijker...: De natuurlijkheid van wie jij bent en je mediumschap.

Tutor: Paul Jacobs

✔Okt 20 - 2019 CIRKELDAG met Nicole de Haas

Lokatie/Organizer Suzannetempel-awakened-mind-trainer capelle aan den IJssel 

De cirkel is bij uitstek dé plek om je mediumschap te ontwikkelen en versterken. Maar hoe organiseer je een cirkel? Wat mag verwacht worden van de sitters en welke taak en verantwoordelijkheid heeft de cirkel leider? Deze dag deelt Nicole haar ervaring en kun je vragen stellen met betrekking tot je eigen ontwikkelcirkel. Een unieke gelegenheid om je eigen cirkel een boost te geven.

Tutor: Nicole de Haas

✔Juni 14/17 - 2019 "Circle & Seance kamer"

Lokatie Zwanenhof te Zenderen 

Homecirkel, Trance en Fysieke Circle, Seance kamer

Een prachtig wknd. Leden van 11 cirkels aanwezig, mediums, cirkelleiders en zitters die jarenlang in Trans/Fysiek cirkels ontwikkelen. Geweldig wat een aanwezige ervaring en zo blij met deze kans om dat te mogen ervaren, voelen, leren, kennis, inzicht, en techniek op te doen.

Za, zo én ma iedere dag 2 cirkelzittings van een ander medium, interessante lectures/lezingen en meditaties én op zondag een livestream sessie van David Thompson, werelds sterkste fysiekmedium.

Tutors: Nicole de Haas, Philip Dykes

✔Mei 7 - 2019 OPEN WEEK 2019

Lokatie The Arthur Findley College in Stansted UK

Ook de Open Week op het AFC is een belevenis op zich, ik ben 1 dag op en neer geweest en er was zoveel keuze om aan deel te nemen, met de volgende masterclasses heb ik mijn dag daar gevuld:

Masterclass: Private sittings Penny Hayward

Masterclass: The Power of Communication Minister Colin Bates

Masterclass: Paranormal investigations Stella upton OSNU

Tutorial: Demonstrating Mediumship Paul Jacobs

✔Sept 1/2 - 2018 OPEN DAGEN ZWANENHOF

Lokatie de Zwanenhof te Zenderen

De Open Dagen op de Zwanenhof mag je eigenlijk niet missen, een heel vol programma waar je uit kan kiezen om deel te nemen. En ook verzorgd door uitermate ontwikkelde mediums vanuit Nederland en de hele wereld vandaan en zijn ook vaak gelinieerd aan het Arthur Findley College. Het volgende heb ik uitgekozen om aan deel te nemen:

Demonstraties Philip Dykes/Kerry mc Leod

Demonstraties Libby Clark/Darren Brittain

Demonstratie Suzanne Tempel/Nicole de Haas

Lezing Fysieke healing Nicole de Haas

Lezing Wonderen in het verleden in de Séance Nicole de Haas

Lezing Geef uitdrukking aan je ziel Philip Dykes

Workshop Mind & Mediumship Suzanne Tempel

Workshop Kracht van de spirituele aanwezigheid Darren Brittain

Workshop Verdiep je bewijs Philip Dykes

Tutorial helderziendheid Philip Dykes

✔Juni 09/16 - 2018 "Trance - An Exploration"

Lokatie The Arthur Findley College in Stansted UK

Trance/Mediumship mixed levels, Trance Communication, Speaking, Writing, Healing

Mijn eerste bezoek aan de AFC en wat voor een, zo'n bijzondere plek. Ook gevuld met allerlei bijzondere spirituele ervaringen. Deze week was een boost voor mijn Trance Communicatie en Speaking. Hele fijne Teachers die ook laten zien wat ze kunnen. "They practice what they preach". Simone key deed een Demonstratie Trance Communicatie en we mochten vragen stellen en kregen antwoorden, een geweldige ervaring. Tijdens de klassen toonde Sharon Harvey ook haar kundigheid met regelmaat, zulke ervaringen geven zo'n boost en zo'n bewijs dat Spirit bestaat en altijd heeft bestaan. Energie is onvernietigbaar.

Course Tutors: Minister Simone Key, Sharon Harvey, Lillian Steiner CSNU

✔Februari 14 - 2018 "Spirit and YOU"

Lokatie Zwanenhof te Zenderen 

The unfolding and awareness of your Spiritual potential

Tutor: Sally Jane Barnes

✔Dec 10/16 - 2017 "Trance en Fysiek mediumschap"

Lokatie Zwanenhof te Zenderen 

Intermediate & Advanced, Trance mediumschip, Trance healing, Fysic mediumship

Een bijzondere trance week, waar ik kennis maakte met mijn gidsen en een aantal bijzondere spirituele persoonlijke ervaringen waar Spirit mij bevestigde er altijd te zijn geweest als mijn Teachers vanuit de andere wereld en er altijd zullen zijn. Stewart Alexander is een wereldwijd bekend fysiek medium en al even gepensioneerd en wij mochten een demonstratie Trans Control meemaken, zowel een demonstratie Trance Control van Nicole de Haas, ook een wereldwijd bekend fysiek medium. Hele bijzondere en geweldige ervaringen. Het ultieme bewijs van het levendige bestaan van de spirituele wereld. 

Docenten: Nicole de Haas, Stewart Alexander, Libby Clarke, Jackie Wright & Sally Barnes

✔Sept 2/3 - 2017 OPEN DAGEN ZWANENHOF

Lokatie de Zwanenhof te Zenderen

Deze open dagen waren voor mij de 1e kennismaking met het Engels Mediumschap en het Spiritualisme, voor mij een wereld van herkenning, thuiskomen, alles viel op z'n plek, in 1 woord geweldig. Een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in de wereld van het mediumschap en leren kennen van de spirituele wereld. 

Daarentegen is het werken als Medium, uiterst verantwoordelijk werk. Ontwikkeling en training geeft Mediums de mogelijkheid een krachtige verbinding met de spirituele wereld te creëren om een brug te bouwen tussen zij uit de ongeziene wereld en zij uit deze wereld zodat er een sterke betrouwbare communicatie ontstaat die ondersteunt is met bewijsbare feiten gegeven vanuit de geestenwereld. Communicatie met de andere wereld dient altijd duidelijk te zijn en niet bestaan uit heldervaagheden. 

Het leven stopt niet na onze fysieke sterven, maar gaat door in de spirituele wereld, wij blijven onze persoonlijkheid behouden, als een bewustzijn, intelligentie, een liefdevolle energie. Mediumschap toont dat aan en bewijst dat overledenen samen met ons, naast ons voortleven, weliswaar in een andere vorm, maar intelligent en zelfs nog levendiger dan hier op aarde en communicatie tussen onze werelden is altijd mogelijk. 

De ongeziene wereld is altijd in staat om te communiceren, het hangt van Mediums af hoe sterk deze zijn ontwikkeld in hun mediumschap, hun intuïtie en toch wel het voornaamste hun persoonlijke ontwikkeling.

Trainingen bij Mediumcolleges bestaan ieder uit Lezingen Tutorials Workshops Demonstraties Healingen Meditaties, vanuit de richting of facet van mediumschap die jij verder wil ontwikkelen, iedere training omvat intuïtie en persoonlijke ontwikkeling. Richt je op persoonlijke ontwikkeling dan volgt het mediumschap vanzelf. De trainingen zijn vaak all-in, dus inclusief geweldige catering en overnachten in de prachtige gebouwen. De weektrainingen zijn geweldig, er wordt serieus gewerkt, maar het voelt als een retraite, heerlijke dagen. Een aanrader dus.

✔OPMERKING

✔Onderstaande link "Het begin 2015 - 2017" is een stukje introductie van hoe ik toen in mijn mediumschap stond, voordat ik het Engels Mediumschap en het Spiritualisme ontdekte. Ik ontwikkelde mijzelf, zonder enige aardse begeleiding doch al onbewust in contact en samen met mijn spirituele gidsen en vrienden uit de ongeziene wereld. Toch een stukje sentiment dat ik hier laat staan en wil blijven delen en misschien behulpzaam kan zijn voor anderen die net aan het ontplooien zijn in hun spiritualiteit. Van elkaar kunnen we leren, ik deel mijn kennis graag.✔

The Arthur Findlay College in Stansted UK

The Arthur Findlay College The World's Foremost College for the Advancement of Spiritualism and Psychic Sciences. The Arthur Findlay College offers facilities unequalled anywhere in the world in the Spiritualist movement as a residential centre where students can study Spiritualist philosophy and religious practice, Spiritualist healing and awareness, spiritual and psychic unfolding and kindred disciplines. Courses, lectures and demonstrations are all offered by leading exponents, together with the additional features of a library, museum, lake, magnificent grounds, recreational facilities and full board accommodation. The Arthur Findlay College has over 50 approved tutors and alongside them, many specialist and guest tutors who all bring you the highest standards of tuition across many disciplines and holds over 80 Courses every year.

De Zwanenhof in Zenderen 

De Zwanenhof organiseert een gevarieerd en uniek programma aan trainingen waar vele facetten van het mediumschap beoefend kunnen worden. Engeland is de bakermat van het Spiritualisme. Nergens ter wereld is er zo veel kennis en ervaring met het mediumschap als daar. De docenten die in de trainingen les geven op de Zwanenhof zijn mediums die op hoogstaand internationaal niveau werken en de meesten van hen werken al jaren als docent aan het befaamde Arthur Findlay College in Stansted. Zij dragen hun kennis graag tijdens deze trainingen uit in Nederland. De voertaal tijdens de trainingen is dan ook Engels. Sommige trainingen zullen worden vertaald, te weten de Duitse, Franse, Finse en Italiaanse weken. De combinatie van een ervaren en bevlogen team van docenten en mediums, de prachtige sfeervolle plek De Zwanenhof en het team van personeel dat gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan, maakt elke training een unieke ervaring.
X
Deze website maakt gebruik van cookies om je een betere bezoekers-ervaring te bieden.
Je kunt ze allemaal accepteren, of de soorten cookies kiezen die je wilt toestaan.
Privacy instellingen
Kies welke cookies u wilt toestaan terwijl u door deze website bladert. Houd er rekening mee dat sommige cookies niet kunnen worden uitgeschakeld, omdat zonder deze cookies de website niet zou werken.
Essentieel
Om spam te voorkomen gebruikt deze site Google Recaptcha in haar contactformulieren.

Deze site kan ook cookies gebruiken voor e-commerce- en betalingssystemen die essentieel zijn voor het goed functioneren van de website.
Google-services
Deze site maakt gebruik van cookies van Google om toegang te krijgen tot gegevens zoals de pagina's die u bezoekt en uw IP-adres. Google-services op deze website kunnen het volgende omvatten:

- Google Maps
Data gedreven
Deze site kan cookies gebruiken om bezoekersgedrag vast te leggen, advertentieconversies te monitoren en doelgroepen te creëren, waaronder van:

- Google Analytics
- Google Ads-conversies bijhouden
- Facebook (metapixel)